Wijziging samenstelling bestuur

Ton Thomassen treedt af, Astrid Sanders en Martijn Sijbers nieuw

Onlangs is gebleken dat er tussen het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE en penningmeester Ton Thomassen een verschil van inzicht bestaat over het beleid van Stichting DE 4DAAGSE. In het belang van de Vierdaagse organisatie heeft Ton Thomassen besloten om zijn functie als bestuurder per direct neer te leggen.

Met het terugtreden van Ton Thomassen en het toetreden van Astrid Sanders en Martijn Sijbers bestaat het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE de komende Vierdaagse uit voorzitter Henny Sackers en bestuursleden Ton Lith, Astrid Sanders, Martijn Sijbers en Wim Velings. Lang zal het bestuur niet in deze samenstelling opereren: Wim Velings draait dit jaar zijn twaalfde maar tevens laatste Vierdaagse als bestuurslid.

tekst: Thijs Stevens
be
eld: Ger Loeffen