Projectgroep in het leven geroepen om alle mogelijkheden te onderzoeken

Alles op alles voor een verantwoorde Vierdaagse in 2021

Het afgelasten van de 104de Vierdaagse was een harde, maar onvermijdelijke beslissing. Voor jou als wandelaar, voor ons als organisatie, voor alle toeschouwers, onze partners, alle doorkomstgemeenten en ga zo maar door. Al snel realiseerden we ons dat Covid-19 niet zomaar over zou waaien. Natuurlijk wil iedereen volgend jaar weer een onvergetelijke Vierdaagse zoals in 2019, maar is dit ook realistisch? Om op die vraag antwoord te geven heeft Stichting DE 4DAAGSE 'Projectgroep Vierdaagse 2021' opgericht. Deze projectgroep onderzoekt alle mogelijkheden en onmogelijkheden van het organiseren van de 104de Vierdaagse in 2021.

Projectgroep in het leven geroepen om alle mogelijkheden te onderzoeken

Alles op alles voor een verantwoorde Vierdaagse in 2021

Het afgelasten van de 104de Vierdaagse was een harde, maar onvermijdelijke beslissing. Voor jou als wandelaar, voor ons als organisatie, voor alle toeschouwers, onze partners, alle doorkomstgemeenten en ga zo maar door. Al snel realiseerden we ons dat Covid-19 niet zomaar over zou waaien. Natuurlijk wil iedereen volgend jaar weer een onvergetelijke Vierdaagse zoals in 2019, maar is dit ook realistisch? Om op die vraag antwoord te geven heeft Stichting DE 4DAAGSE 'Projectgroep Vierdaagse 2021' opgericht. Deze projectgroep onderzoekt alle mogelijkheden en onmogelijkheden van het organiseren van de 104de Vierdaagse in 2021.

“Het coronavirus is voorlopig niet weg, maar nog een jaar zonder dit evenement, dat wil niemand. ”

Nooit stilgezeten Hoofd organisatiebureau van Stichting DE 4DAAGSE, Lotte Janssen, vormt samen met projectvoorzitter Ton Heerschop (Hoofd Controle en in het dagelijks leven directeur crisisbeheersing), Bas Versteegen (Hoofd Mobiliteit) en Angelique Janssen (management assistent) projectgroep Vierdaagse 2021. Ze legt uit hoe de projectgroep sinds augustus te werk gaat. “Na de grote teleurstelling deze zomer hebben we geen moment stilgezeten. We zijn normaal gesproken ook 365 dagen per jaar bezig met het organiseren van die ene Vierdaagseweek in juli, maar dit keer werd het extra duidelijk dat we direct vooruit moesten kijken. Het coronavirus is voorlopig niet weg, maar nog een jaar zonder dit evenement, dat wil niemand. We richten ons daarom met deze projectgroep op wat wél mogelijk is. Een Vierdaagse zoals we die kennen, of desnoods met aanpassingen.” Motivatie dankzij wandelaars In de derde week van juli van dit jaar werd het Lotte nog maar eens extra duidelijk hoe belangrijk de Vierdaagse voor veel mensen is. “Overal ontstonden initiatieven, wandelaars gingen alsnog wandelen in hun eigen omgeving en overal in Nijmegen wapperden Vierdaagsevlaggen. Dat hebben wij als organisatie echt wel meegekregen. Het raakte mij en mijn collega’s recht in het hart. Vorig jaar (2019) was een van de beste edities ooit. Alles verliep nagenoeg vlekkeloos, maar juist dat maakte het contrast met dit jaar nog groter. Op ons kantoor in Nijmegen overheerste eerst verslagenheid, maar daarna juist motivatie om volgend jaar wel weer een onvergetelijke editie te organiseren.” Aanpassingen nodig? Projectgroep 2021 houdt voor volgend jaar rekening met allerlei scenario’s. “We weten nog niet of en zo ja in welke mate we nog te maken hebben met deze pandemie. Als het coronavirus is uitgedoofd, kunnen we een vergelijkbare Vierdaagse organiseren als in 2019. We hebben de draaiboeken al klaarliggen. Wel moeten we ook rekening houden met scenario’s waarbij het virus nog wel aanwezig is in ons dagelijks leven. Wat betekent dat voor het organiseren van ons evenement? Zijn er aanpassingen nodig? En kunnen we daarmee de Vierdaagse organiseren zoals we dat willen? Op die vragen proberen we zo snel mogelijk de juiste antwoorden te vinden.” Eisen voor doorgang Vierdaagse Om de 104de Vierdaagse in 2021 daadwerkelijk tot een succes te maken benadrukt de organisatie dat veiligheid voorop staat. “Van de wandelaars, van ons personeel, al onze vrijwilligers, partners en alle bezoekers. De Vierdaagse is ontzettend belangrijk, maar de veiligheid gaat boven alles. Dat houdt ook in dat we moeten en willen voldoen aan alle maatregelen van rijks- en lokale overheden. De vraag is of alle maatregelen die we moeten nemen om een coronaproof Vierdaagse te organiseren wel uitvoerbaar zijn. Dat zoeken we nu uit.” Lotte vervolgt: “Ook vinden we het erg belangrijk dat de Vierdaagse herkenbaar blijft als het unieke evenement dat het is én dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is om in 2021 de Vierdaagse te organiseren. Binnenkort wordt door middel van een steekproef een vragenlijst gestuurd naar 6000 mensen die in 2020 voor de Vierdaagse stonden ingeschreven. Als organisatie willen we graag weten wat de mening van de wandelaars is over de mogelijkheid van een Vierdaagse in 2021 met allerlei coronamaatregelen. Wat kan de wandelaar echt niet missen bij de Vierdaagse en waarvan vindt de wandelaar het oké om het een jaartje zonder te doen als we dan wel een Vierdaagse mogen organiseren.” Concrete aanpassingen Het projectteam is al druk bezig met concrete aanpassingen voor scenario’s waarbij het coronavirus nog een rol speelt. “We onderzoeken drukke punten, zoals de markt in Wijchen en de Hertogstraat in Nijmegen. Ook de start/finish-locatie vraagt om extra aandacht. Zoals we het nu organiseren is de Wedren, zoals iedereen zich vast kan voorstellen, niet coronaproof. Wellicht dat we bijvoorbeeld met extra starttijden kunnen werken. Of misschien moeten we wel eenmalig een alternatieve start/finish-locatie overwegen.” Een ander zorgpunt, met name ook bij de doorkomstgemeenten, is het bewaken van de maatregelen bij toeschouwers. “Dat gaat om zoveel mensen. Mensen die wij als organisatie vaak niet rechtstreeks bereiken. Wat moet je bijvoorbeeld doen met de Via Gladiola? Het klinkt makkelijk om die bijvoorbeeld helemaal af te zetten, maar we willen wel dat iedereen tijdens de intocht een onvergetelijk moment kan beleven.” Knoop doorhakken Lotte legt uit dat het nog te vroeg is om aan te geven of en wat er volgend jaar mogelijk anders gaat. “We werken verschillende scenario’s uit. In de komende maanden bespreken we samen met het bestuur van de stichting welke scenario’s afvallen en met welke we doorgaan. Daarna wordt duidelijk wanneer we definitief een knoop moeten doorhakken. We zijn naast de maatregelen vanuit de overheid ook afhankelijk van partners als het Rode Kruis en Defensie, leveranciers, doorkomstgemeenten, onze vrijwilligers en natuurlijk ook van het geduld van de wandelaar. We hopen daarom op ieders vertrouwen en roepen daarnaast alle toekomstige deelnemers op vooral in beweging te blijven. We staan bovendien open voor goede ideeën vanuit wandelaars die bijdragen aan het doorgaan van de Vierdaagse in 2021. Want dat is wat iedereen wil en waar wij als organisatie ook vol op inzetten.”

Tekst: Thijs Stevens Beeld: S4D / Ger Loeffen

Lotte Janssen op de Wedren in 2019

“Het coronavirus is voorlopig niet weg, maar nog een jaar zonder dit evenement, dat wil niemand.”

De projectgroep in overleg met de hoofden van dienst.

Deel dit artikel:

Het Vierdaagse magazine is een publicatie van Stichting DE 4DAAGSE en contentmarketing- en communicatiebureau WAALKRAFT